Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach

 • Poznajemy świat

  Na lekcjach geografii i przyrody poznajemy ciekawe miejsca na świecie

 • Praktyczna nauka z mikroskopem

  Poznawanie tkanek, odczynników, daje nam mikroświat w zasięgu ręki

 • Skały, prehistoria, jesteśmy ciekawi świata

  Nauka poprzez dotyk, badania, daje nam odczucia które mobilizują do zdobywania wiedzy

 • Skąd się bierze wiatr?

  Przyrządy pomocnicze zawsze są dostępne dla uczniów w czasie lekcji

 • Tablice elektroniczne - to nasza codzienność

  Wychodząc na przeciw postępowi techniki na lekcjach nie brakuje multimediów

 • Laptop, tablet, wifi?

  Nauka w praktyce, nowe technologie, na to stawiamy w codziennym rozwoju uczniów

 • Języki to okno na świat

  Nauka języków angielskiego i niemieckiego to nasze priorytety

 • Sport to zdrowie

  Na przerwach uczniowie mają do dyspozycji stoły do ping-ponga na korytarzach szkoły

 • Czytać każdy może

  Szkolna biblioteka to kilkaset pozycji książkowych do dyspozycji uczniów

 • Szkoła "Czwórka" - ponoć najlepsza jest :)

  Takie są opinie uczniów i rodziców - absolwentów naszej szkoły

Rozliczanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Jak działa elektroniczny system rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu „ATMS Kids” w gminie Krapkowice?

Od 1 lutego 2020 roku w przedszkolach publicznych gminy Krapkowice wprowadzono Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu, który dokładnie rejestruje czas pobytu dziecka w placówce za pomocą rejestratora i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.

W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu, wprowadzono czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka z przedszkola oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym numerem dla każdego dziecka. Przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane. Ważnym elementem branym pod uwagę przy rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu jest deklaracja godzin pobytu złożona przez rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic składając taką deklarację powinien uwzględnić swój czas gotowości oraz możliwości przyprowadzenia i odebrania dziecka z przedszkola w godzinach podanych do deklaracji.

Zgromadzone z czytników dane o czasie pobytu dziecka są rozliczane zgodnie z przepisami art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i art. 13 ustawy Prawo Oświatowe, które wyraźnie wskazują, że opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (w naszej gminie jest to uchwalony przez radę miejską czas od godz. 8.00 do godz. 13.00). Należy zauważyć, że opłaty nie dotyczą dzieci 6-cioletnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Przy naliczaniu opłat system uwzględnia częściowe lub w całości zwolnienia z opłat na warunkach określonych w uchwale przez radę miejską. Elektroniczny system odzwierciedla faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu i nalicza go minutowo. Ponadto system uwzględnia tzw. „bufor czasowy” tj. dwa razy po 15 minut, umożliwiający rodzicowi lub opiekunowi przebranie dziecka - bez naliczania opłaty.

Obecnie przez cały miesiąc trwa weryfikacja wprowadzonych danych i sprawdzanie poprawności działania systemu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Na początku marca 2020 roku rodzice po raz pierwszy otrzymają rozliczenie finansowe sporządzone na podstawie zgromadzonych i zweryfikowanych danych do systemu.

 

Wydział Oświaty i Kultury

UMiG Krapkowice

Poprawiono: piątek, 21, luty 2020 11:08
 

Informator szkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 4 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice,
ul. Żeromskiego 34
tel./faks: 77 466 14 33

tel.kom. 661 917 393


e-mail: zsp4@krapkowice.pl

Sekretariat placówki:

Poniedziałek: 7.00 - 16.00

Wtorek - czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek:. 7:00 - 14:00

Praca biblioteki szkolnej:
poniedziałek - piątek
godz. 10:00 – 13:00

Świetlica szkolna:
poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 9:40 oraz
godz. 12:30 - 15:30

Pedagog szkolny:

Środa 9:50 - 12:30
Czwartek 8:55 – 10:35

Piątek 8:55 – 11:30

Dyżur pielęgniarki szkolnej:
Wtorek 8:00 – 12:00

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Realizujemy programy

 

 

 

wospur

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Polecamy

 Uczymy Ratować pobierz aplikację:

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

stat4u

Multimedia - Youtube

Przejdź na nasz kanał YouTube