Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach

 • Poznajemy świat

  Na lekcjach geografii i przyrody poznajemy ciekawe miejsca na świecie

 • Praktyczna nauka z mikroskopem

  Poznawanie tkanek, odczynników, daje nam mikroświat w zasięgu ręki

 • Skały, prehistoria, jesteśmy ciekawi świata

  Nauka poprzez dotyk, badania, daje nam odczucia które mobilizują do zdobywania wiedzy

 • Skąd się bierze wiatr?

  Przyrządy pomocnicze zawsze są dostępne dla uczniów w czasie lekcji

 • Tablice elektroniczne - to nasza codzienność

  Wychodząc na przeciw postępowi techniki na lekcjach nie brakuje multimediów

 • Laptop, tablet, wifi?

  Nauka w praktyce, nowe technologie, na to stawiamy w codziennym rozwoju uczniów

 • Języki to okno na świat

  Nauka języków angielskiego i niemieckiego to nasze priorytety

 • Sport to zdrowie

  Na przerwach uczniowie mają do dyspozycji stoły do ping-ponga na korytarzach szkoły

 • Czytać każdy może

  Szkolna biblioteka to kilkaset pozycji książkowych do dyspozycji uczniów

 • Szkoła "Czwórka" - ponoć najlepsza jest :)

  Takie są opinie uczniów i rodziców - absolwentów naszej szkoły

Nowy rok szkolny w przedszkolach w gminie Krapkowice


 

Spełnione wszystkie zalecenia oraz środki ostrożności. Wszystkie dzieci, które znalazły się na listach przyjęć, będą uczęszczać do wybranych przedszkoli.

 

 

Zgodnie z „Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja”: powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. 

Po uzyskaniu wyjaśnienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach dopuszcza się przyjęcie dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Krapkowice zgodnie z zaleceniem, z którego wynika, że odległość między przedszkolakami musi wynosić co najmniej 1,5 metra.
W związku z powyższym liczba dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych wynosi:
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach – 75 dzieci, oddział zamiejscowy w Steblowie – 25 dzieci,
Przedszkole Publiczne Nr 2 w z Oddziałami Integracyjnymi Krapkowicach – 155 dzieci,
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach – 75 dzieci,
Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach – 125 dzieci,
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach – 125 dzieci,
Przedszkole Publiczne w Dąbrówce Górnej – 25 dzieci, oddział zamiejscowy w Rogowie Opolskim – 25 dzieci, oddział zamiejscowy w Gwoździcach – 25 dzieci,
Przedszkole Publiczne w Kórnicy – 50 dzieci,
Przedszkole Publiczne w Żywocicach – 50 dzieci, odział zamiejscowy
w Żużeli - 25 dzieci.
Dyrektorzy placówek przedszkolnych organizując pracę oddziałów zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci przedszkolnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Poprawiono: piątek, 04, wrzesień 2020 06:26
 

Informator szkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 4 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice,
ul. Żeromskiego 34
tel./faks: 77 466 14 33

tel.kom. 661 917 393


e-mail: zsp4@krapkowice.pl

Sekretariat placówki:

Poniedziałek: 7.00 - 16.00

Wtorek - czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek:. 7:00 - 14:00

Praca biblioteki szkolnej:
poniedziałek - piątek
godz. 10:00 – 13:00

Świetlica szkolna:
poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 9:40 oraz
godz. 12:30 - 15:30

Pedagog szkolny:

Środa 9:50 - 12:30
Czwartek 8:55 – 10:35

Piątek 8:55 – 11:30

Dyżur pielęgniarki szkolnej:
Wtorek 8:00 – 12:00

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Realizujemy programy

 

 

 

wospur

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Polecamy

 Uczymy Ratować pobierz aplikację:

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

stat4u

Multimedia - Youtube

Przejdź na nasz kanał YouTube