Komunikat dyrektora dot. opłaty za obiady

UWAGA ZMIANA W OPŁATACH ZA OBIADY SZKOLNE !!!

 

Od dnia 1 lutego 2021 r. opłaty za wyżywienie w szkołach będą naliczane "z dołu", tzn. że rodzice zapłacą w miesiącu marcu za faktyczne wyżywienie dzieci w miesiącu lutym.

Termin płatności pozostaje bez zmian - do 15-go dnia każdego miesiąca zarówno w szkołach jak i przedszkolach - z tym że dodaje się zapis "za poprzedni miesiąc".

Poprawiono: niedziela, 31, styczeń 2021 10:02