Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach

 • Poznajemy świat

  Na lekcjach geografii i przyrody poznajemy ciekawe miejsca na świecie

 • Praktyczna nauka z mikroskopem

  Poznawanie tkanek, odczynników, daje nam mikroświat w zasięgu ręki

 • Skały, prehistoria, jesteśmy ciekawi świata

  Nauka poprzez dotyk, badania, daje nam odczucia które mobilizują do zdobywania wiedzy

 • Skąd się bierze wiatr?

  Przyrządy pomocnicze zawsze są dostępne dla uczniów w czasie lekcji

 • Tablice elektroniczne - to nasza codzienność

  Wychodząc na przeciw postępowi techniki na lekcjach nie brakuje multimediów

 • Laptop, tablet, wifi?

  Nauka w praktyce, nowe technologie, na to stawiamy w codziennym rozwoju uczniów

 • Języki to okno na świat

  Nauka języków angielskiego i niemieckiego to nasze priorytety

 • Sport to zdrowie

  Na przerwach uczniowie mają do dyspozycji stoły do ping-ponga na korytarzach szkoły

 • Czytać każdy może

  Szkolna biblioteka to kilkaset pozycji książkowych do dyspozycji uczniów

 • Szkoła "Czwórka" - ponoć najlepsza jest :)

  Takie są opinie uczniów i rodziców - absolwentów naszej szkoły

Regulamin korzystania z boiska w czasie pandemii

Regulamin korzystania z boiska przy ZSP 4 w Krapkowicach w czasie pandemii, opracowany w oparciu o aktualne wytyczne GIS, MZ i MENiS

 

Postanowienia ogólne


Kompleks boisk wielofunkcyjnych udostępniony zostaje zgodnie z niniejszym regulaminem. Na boisku nie można przebywać po zmroku. Każdy korzystający z obiektu sportowego zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami i ścisłego przestrzegania ich zapisów.


Obowiązujące zasady bezpieczeństwa
1. Należy zachować reżim sanitarny.
2. Każdy korzystający z obiektu ma obowiązek posiadania własnych środków dezynfekujących.
3. Wprowadza się ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie na boisku, maksymalnie do 25 osób.
4. Korzystanie z koszy na śmieci odbywa się zgodnie z ich oznakowaniem.
5. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego.
6. Zaleca się korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.


Dodatkowe Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z boiska
1. Tylko zdrowe osoby mogą korzystać z obiektu.
2. Osoba korzystająca z udostępnionego boiska nie może swobodnie przemieszczać się po pozostałym  terenie przyszkolnym.


Grupy zorganizowane
(kluby sportowe, grupy wynajmujące na podstawie wcześniejszego ustalenia wejścia z dyrektorem)
1. Uczestnicy i trener po zakończeniu zajęć zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły.
2. Za przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz za poinformowanie o nich uczestników i opiekunów odpowiada trener.
3. Udostępnianie boiska odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji.
4. Uczestnicy zajęć wchodzą na teren przyszkolny wyłącznie w obecności trenera i w jego obecności opuszczają teren.


Postanowienie końcowe
1. Niniejszy regulamin zostaje zamieszczony na stronie internetowej szkoły i przy boisku szkolnym.

 

Dyrektor Szkoły
Krystyna Chudala

Poprawiono: piątek, 23, kwiecień 2021 11:16
 

Informator szkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 4 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice,
ul. Żeromskiego 34
tel./faks: 77 466 14 33

tel.kom. 661 917 393


e-mail: zsp4@krapkowice.pl

Sekretariat placówki:

Poniedziałek: 7.00 - 16.00

Wtorek - czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek:. 7:00 - 14:00

Praca biblioteki szkolnej:
poniedziałek - piątek
godz. 10:00 – 13:00

Świetlica szkolna:
poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 9:40 oraz
godz. 12:30 - 15:30

Pedagog szkolny:

Środa 9:50 - 12:30
Czwartek 8:55 – 10:35

Piątek 8:55 – 11:30

Dyżur pielęgniarki szkolnej:
Wtorek 8:00 – 12:00

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Realizujemy programy

 

 

 

wospur

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Polecamy

 Uczymy Ratować pobierz aplikację:

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

stat4u

Multimedia - Youtube

Przejdź na nasz kanał YouTube