Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach

 • Poznajemy świat

  Na lekcjach geografii i przyrody poznajemy ciekawe miejsca na świecie

 • Praktyczna nauka z mikroskopem

  Poznawanie tkanek, odczynników, daje nam mikroświat w zasięgu ręki

 • Skały, prehistoria, jesteśmy ciekawi świata

  Nauka poprzez dotyk, badania, daje nam odczucia które mobilizują do zdobywania wiedzy

 • Skąd się bierze wiatr?

  Przyrządy pomocnicze zawsze są dostępne dla uczniów w czasie lekcji

 • Tablice elektroniczne - to nasza codzienność

  Wychodząc na przeciw postępowi techniki na lekcjach nie brakuje multimediów

 • Laptop, tablet, wifi?

  Nauka w praktyce, nowe technologie, na to stawiamy w codziennym rozwoju uczniów

 • Języki to okno na świat

  Nauka języków angielskiego i niemieckiego to nasze priorytety

 • Sport to zdrowie

  Na przerwach uczniowie mają do dyspozycji stoły do ping-ponga na korytarzach szkoły

 • Czytać każdy może

  Szkolna biblioteka to kilkaset pozycji książkowych do dyspozycji uczniów

 • Szkoła "Czwórka" - ponoć najlepsza jest :)

  Takie są opinie uczniów i rodziców - absolwentów naszej szkoły

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
Written on 04.12.2016

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 4 W ZSP NR 4 KRAPKOWICE

Poprawiono: niedziela, 04, grudzień 2016 21:02
Czytaj więcej:
 
Godziny pracy przedszkola
Written on 24.10.2016

1.1 Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 – 16.30 

Dzieci przebywają w przedszkolu zgodnie z czasem deklarowanym przez Państwo.
Dzieci mogą być z przedszkola odbierane tylko przez osoby dorosłe: rodziców bądź osoby dorosłe pisemnie przez rodziców upoważnione.
 
1.2. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach: 8.00 – 13.00
 
1.3. Każde dziecko, ze względu na jego bezpieczeństwo, musi być po przyprowadzeniu do przedszkola przekazane przez Państwo bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

Poprawiono: poniedziałek, 24, październik 2016 20:21
Czytaj więcej:
 
Ramowy harmonogram pracy
Written on 24.10.2016

6.30 – 8.15 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,


8.15- 8.30 – PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

8. 30- 9.00 - ŚNIADANIE 

9.00 – 10.00 – REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH POPRZEZ ZAJĘCIA Z CAŁĄ GRUPĄ
Zajęcia w sali prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g obszarów edukacyjnych.

10.00 – 11.15 – SPACERY, ZABAWY DOWOLNE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE.

 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

11.15 – 11.30 – PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.

11.30 – 12.00 – OBIAD (I DANIE)

12.00 – 13.15 - RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE

 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

13.15 – 13.30 – PRZYGOTOWANIA DO OBIADU
13.30 – 14.00 – OBIAD (II DANIE)

14.00– 15. 45 – ZABAWY DYDAKTYCZNE, ĆWICZENIA GRAFICZNE, UTRWALANIE POZNANYCH WIADOMOŚCI

 • Słuchanie opowiadań, fragmentów książek, zabawy w sali lub na placu przedszkolnym

15. 45–16.00 – PODWIECZOREK

16.00 – 16. 30 – ZABAWY DOWOLNE, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI.

Poprawiono: poniedziałek, 24, październik 2016 20:08
Czytaj więcej:
 
Wyprawka przedszkolaka
Written on 24.10.2016

Co każdy przedszkolak mieć powinien!


Grupa „Biedronki” i „Żabki”

 • Ręcznik (z zawieszką), papcie, dodatkowe ubrania na zmianę (majteczki, spodnie, rajstopy, skarpetki, bluzka), pościel: (poduszka – jasiek, kołderka z poszewką, piżamka).

Grupa „Motylki” i „Słoneczka”

 • Ręcznik (z zawieszką), papcie, pasta i szczoteczka do zębów oraz kubek, strój gimnastyczny w worku.
Poprawiono: poniedziałek, 24, październik 2016 20:04
Czytaj więcej:
 
Zajęcia dodatkowe
Written on 24.10.2016

W naszym przedszkolu prowadzone są dodatkowe zajęcia:


JĘZYK ANGIELSKI

 • poniedziałek i wtorek – gr. Słoneczka;
 • środa i piątek – gr. Motylki

JĘZYK NIEMIECKI

 • poniedziałek, wtorek, środa i piątek - gr. Słoneczka;
 • wtorek, środa, czwartek i piątek – gr. Żabki
 • wtorek, środa, czwartek i piątek – gr. Motylki

RELIGIA

 • środa i piątek – gr. Motylki
 • poniedziałek i wtorek – gr. Słoneczka

AUDYCJE MUZYCZNO –RUCHOWE

 • jeden raz w miesiącu

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 • wg siatki godzin nauczyciela – logoped

ĆWICZENIA RUCHOWE W SALI GIMNASTYCZNEJ

 • wtorek– gr. Żabki i Motylki
 • piątek – gr. Słoneczka
Poprawiono: poniedziałek, 24, październik 2016 20:00
Czytaj więcej:
 

Podkategorie

 • Realizowane programy w przedszkolu

  Przedszkole > Realizowane programy

   

  Dbając o wszechstronny rozwój naszych przedszkolnych wychowanków, realizujemy cały szereg programów:

   

  Program wiodący:
  W Przedszkolu nr 4 pracujemy w oparciu o program edukacji przedszkolnej  „Nasze przedszkole“, którego autorkami są M. Kwaśniewska i W. Żaba-Żabińska. Program „Nasze Przedszkole“ stanowi uszczegółowienie podstawy programowej i ukierunkowany jest na wspomaganie wielostronnego rozwoju dziecka, zgodnego z jego wiekiem.

   

  INNE PROGRAMY:

  • Program wychowawczy
  • Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”
  • Program Edukacji Prozdrowotnej „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”
  • Program pracy stymulującej rozwój dziecka
  • Program o bezpieczeństwie „Mali – bezpieczni”

  Realizujemy również programy:

  „Czyste powietrze wokół nas" program edukacji prozdrowotnej przedszkolaków służący ochronie ich zdrowia przed narażeniem na dym tytoniowy.


  "Mamo, tato wolę wodę" program edukacyjny, którego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.

   

  "Moje dziecko idzie do szkoły"   program dotyczący podniesienia poziomu wiedzy rodziców i opiekunów dzieci na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, przekonanie ich o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym/szkolnym, jak również uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.

   

  Zobacz więcej:


 • Podstawa programowa - przedszkole
 • Czytelnia rodzica przedszkolaka

  Wpływ telewizji na rozwój dziecka


  Dostępność mediów jest dla małego dziecka dużą atrakcją. Proponowane przez telewizję spędzanie wolnego czasu wydaje się maluchom interesujące i warte uwagi. W efekcie często dochodzi do sytuacji, że spędzanie czasu przed ekranem jest głównym zajęciem większości dzieci w czasie wolnym.
  Pociąga to za sobą rezygnację z innych zajęć – bardziej rozwojowych i zapewniających dziecku różnorakie, niezbędne do rozwoju bodźce, nie zaś jedynie jednostajne, jak czyni to telewizja. Nawyki dotyczące oglądania telewizji często są na tyle silne i trwałe, że objawiają się nawet w późniejszym okresie życia dziecka.


  Co wpływa na zainteresowanie dziecka telewizją?
  Istnieje szereg cech, których występowanie powodować może z dużym prawdopodobieństwem silniejsze zainteresowanie programami telewizyjnymi oraz większą potrzebę ich oglądania:
  wiek – okres przedszkolny wyzwala szczególnie silną potrzebę spędzania czasu przed ekranem, dziecko jest wtedy raczej mało pomysłowe w kwestii organizowania sobie czasu wolnego, ma dość wąskie zainteresowania i mało towarzyszy zabaw, jeśli więc nie jest aktywowane przez rodziców, spośród innych zajęć wybiera telewizję; starsze dzieci, które przejawiają już większą aktywność społeczną, mają mniejsze tendencje do oglądania telewizji;
  płeć – chłopcy więcej czasu spędzają przed telewizorem niż dziewczęta, przyczyny tkwią zazwyczaj w tym, że chłopcy nieco trudniej przyswajają naukę szkolną, odnajdując mniej przyjemności np. w czytaniu książek; ponadto chłopcy bardziej pasjonują się żywiołowością scen telewizyjnych niż dziewczynki;
  inteligencja – dzieci zdolne przejawiają mniejsze zainteresowanie telewizją i z czasem w dużej mierze rezygnują z jej oglądania, przeznaczając czas na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań; dzieci mniej zdolne są oglądaniem telewizji bardziej zainteresowanie, gdyż wypełnia im ona lukę czasu wolnego, której nie chcą z własnej woli przeznaczać na zajęcia rozwoje;
  postępy w nauce – dzieci odnoszące sukcesy w nauce poświęcają telewizji mniej czasu niż ich gorzej uczący się rówieśnicy, wynika to z dużego zaangażowania czasowego niezbędnego na przyswojenie nowej wiedzy, przez co na oglądanie telewizji zostaje mniej czasu, jak również ze świadomego odrzucenia programów telewizyjnych, uznawanych za mało ciekawe w kontekście wiedzy szkolnej;
  status społeczno-ekonomiczny – dzieci ze środowisk uboższych mają z reguły mniejsze możliwości, by korzystać z różnorodnych form zabawy, dlatego telewizja staje się często główną formą spędzania ich wolnego czasu; dzieci z rodzin o wyższym statusie korzystają zazwyczaj z różnorodnych rodzajów aktywności zabawowej, często zapewnianej im przez dorosłych, ale również z własnego wyboru, stąd też dzieci te spędzają przed telewizorem mniej czasu;
  osobowość – dzieci bardziej nieśmiałe i niepewne siebie oraz mniej przystosowane psychicznie oglądają telewizję chętniej, gdyż nie wymaga to od nich przejawów aktywności i zaangażowania; dzieci żywiołowe nie mają potrzeby spędzania długiego czasu na oglądaniu telewizji, szukając bardziej interesujących rozrywek;
  funkcjonowanie społeczne – dzieci przystosowane społecznie i akceptowane w swoim środowisku chętnie wchodzą w kontakty z ludźmi poświęcając oglądaniu telewizji mniej czasu; ich gorzej przystosowani rówieśnicy uznają telewizor za lepszego towarzysza.


  Jak telewizja wpływa na dziecko?
  Oddziaływanie telewizji na dziecko jest dość złożonym procesem. Można powiedzieć, że efekty oglądania telewizji mogą być zarówno dobre, jak i złe – wszystko zależy od ilości czasu spędzonego przed ekranem, rodzaju oglądanych programów, stanu emocjonalnego dziecka, kontroli rodziców. Sfery oddziaływania telewizji obejmują:
  wpływ na stan fizyczny – jeśli oglądanie telewizji ogranicza czas snu dziecka bądź koliduje z porami posiłków;
  wpływ na inne formy zabawy – telewizja oglądana w nadmiarze ogranicza czas na zabawę z innymi dziećmi, głównie na świeżym powietrzu oraz zabawy twórcze;
  wpływ na naukę – programy edukacyjne mogą wspierać naukę szkolną i przyswajanie wiedzy oraz motywować do zdobywania nowych wiadomości, jednak czas poświęcany oglądaniu telewizji w nadmiarze wpływa zwykle negatywnie na wypełnianie obowiązków szkolnych;
  wpływ na stosunki rodzinne i społeczne – telewizja znacząco ogranicza kontakty między ludźmi, głównie odbierając czas na wspólną rozmowę.Informator szkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 4 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice,
ul. Żeromskiego 34
tel./faks: 77 466 14 33

tel.kom. 661 917 393


e-mail: zsp4@krapkowice.pl

Sekretariat placówki:

Poniedziałek: 7.00 - 16.00

Wtorek - czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek:. 7:00 - 14:00

Praca biblioteki szkolnej:
poniedziałek - piątek
godz. 10:00 – 13:00

Świetlica szkolna:
poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 9:40 oraz
godz. 12:30 - 15:30

Pedagog szkolny:

Środa 9:50 - 12:30
Czwartek 8:55 – 10:35

Piątek 8:55 – 11:30

Dyżur pielęgniarki szkolnej:
Wtorek 8:00 – 12:00

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Realizujemy programy

 

 

 

wospur

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Polecamy

 Uczymy Ratować pobierz aplikację:

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

stat4u

Multimedia - Youtube

Przejdź na nasz kanał YouTube