Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach

 • Poznajemy świat

  Na lekcjach geografii i przyrody poznajemy ciekawe miejsca na świecie

 • Praktyczna nauka z mikroskopem

  Poznawanie tkanek, odczynników, daje nam mikroświat w zasięgu ręki

 • Skały, prehistoria, jesteśmy ciekawi świata

  Nauka poprzez dotyk, badania, daje nam odczucia które mobilizują do zdobywania wiedzy

 • Skąd się bierze wiatr?

  Przyrządy pomocnicze zawsze są dostępne dla uczniów w czasie lekcji

 • Tablice elektroniczne - to nasza codzienność

  Wychodząc na przeciw postępowi techniki na lekcjach nie brakuje multimediów

 • Laptop, tablet, wifi?

  Nauka w praktyce, nowe technologie, na to stawiamy w codziennym rozwoju uczniów

 • Języki to okno na świat

  Nauka języków angielskiego i niemieckiego to nasze priorytety

 • Sport to zdrowie

  Na przerwach uczniowie mają do dyspozycji stoły do ping-ponga na korytarzach szkoły

 • Czytać każdy może

  Szkolna biblioteka to kilkaset pozycji książkowych do dyspozycji uczniów

 • Szkoła "Czwórka" - ponoć najlepsza jest :)

  Takie są opinie uczniów i rodziców - absolwentów naszej szkoły

Rozpoczęcie elektronicznej rekrutacji do Przedszkola na rok 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego rozpoczyna się 8 marca 2021.

  Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2015– 2018 zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice. Liczbę miejsc w przedszkolu określa dyrektor przedszkola po zebraniu od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie do przedszkola w terminie od dnia 8 marca 20201 roku do dnia 26 marca 2021 roku.


Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu powinni otworzyć stronę:
http://krapkowice.przedszkola.vnabor.pl
lub https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/krapkowice
oraz
- wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
- wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,
- utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność przedszkoli, zaczynając od tego, którego wybór jest najbardziej preferowany, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru,
- zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
- wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Zachęcamy rodziców przed wypełnieniem wniosków, aby zapoznali się z zasadami elektronicznej rekrutacji w gminie Krapkowice, które znajdują się tutaj (kliknij - pobierz plik doc).

Poprawiono: niedziela, 07, marzec 2021 18:42
 

Informator szkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 4 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice,
ul. Żeromskiego 34
tel./faks: 77 466 14 33

tel.kom. 661 917 393


e-mail: zsp4@krapkowice.pl

Sekretariat placówki:

Poniedziałek: 7.00 - 16.00

Wtorek - czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek:. 7:00 - 14:00

Praca biblioteki szkolnej:
poniedziałek - piątek
godz. 10:00 – 13:00

Świetlica szkolna:
poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 9:40 oraz
godz. 12:30 - 15:30

Pedagog szkolny:

Środa 9:50 - 12:30
Czwartek 8:55 – 10:35

Piątek 8:55 – 11:30

Dyżur pielęgniarki szkolnej:
Wtorek 8:00 – 12:00

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Realizujemy programy

 

 

 

wospur

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Polecamy

 Uczymy Ratować pobierz aplikację:

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

stat4u

Multimedia - Youtube

Przejdź na nasz kanał YouTube