Rekrutacja do szkoły 2021/2022

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

Od 9 do 29 marca 2021 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

16 kwietnia 2021 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 19 do 23 kwietnia 2021 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły. 28 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 7 do 25 czerwca 2021 roku.

 

Pobierz Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 

Pobierz Zgłoszenie do szkoły

Poprawiono: wtorek, 02, marzec 2021 13:38